Rast u svim područjima: društvenom, emocionalnom,
fizičkom i kognitivnom

Razvoj svijesti o sebi i prihvaćanje vlastitog fizičkog, društvenog
i emocionalnog bića

Razvoj vještina za kreativno rješavanje problema
Razvoj vještina za nenasilno rješavanje sukoba
Porast samopouzdanja i hrabrosti za iskušavanje novog
Podržati ih da vjeruju svojim željama i u budućnosti slijede svoje snove
Temelje da postanu odgovorni kao mali, a zatim i odrasli članovi društva
Razvoj slobodnog i kreativnog uma
Svijest o brojnim mogućnostima izbora
Svijest o tome da uz slobodu dolazi i preuzimanje odgovornosti
za svoje izbore

Razvijati osjećaj zajedništva, povezanosti i općeg dobra
Nepristrano obrazovanje koje uključuje poštovanje prema
individualnim razlikama i kulturnoj raznolikosti.

Programi

Program dječjeg vrtića Šarena loptica je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, sastoji se od 3 ključna programa važna za kognitivni, fizički i emotivni razvoj djeteta predškolske dobi:
· progam ranog učenja engleskog jezika
(situacijsko učenje koje uključuje temeljni razvojni program)
· sportski program
· kraći program plivanja

Osim tih programa program Dječjeg vrtića obogoćen je i kraćim programima juda, ritmike, tenisa, ranog učenja njemačkog i španjolskog jezika.

 

Brain gym

Brain Gym se sastoji od 26 jednostavnih pokreta koji potiču križno-lateralnu koordinaciju i aktivnost mozga dovode do optimuma, povezuju um i tijelo i poboljšavaju vještine učenja aktiviranjem obiju moždanih hemisfera.

Pokreti Brain Gym-a vuku podrijetlo iz mnogih disciplina (iz kineziologije, radne terapije, razvojne optometrije itd.), a prilagođeni su i osmišljeni kako bi utjecali na intelektualni, emocionalni, socijalni, fizički i duhovni razvoj.

Mnogobrojna istraživanja pokazala su velika poboljšanja spoznajnih funkcija, sposobnosti usmjerenosti na zadatak, smirenosti i senzomotorne integracije djece koja su svakodnevno 10-tak minuta izvodila pokrete Brain Gyma. Upravo je to razlog zašto se u našem vrtiću sustavno s djecom u skupinama (odgojiteljice) i individualnom radu (sportska voditeljica) provodi 9 odabranih Brain Gym pokreta.

 

Sportski program

U našem vrtiću provodimo integralni sportski program sa svim dobnim skupinama djece od jasličke (baby gym) do predškolske dobi. Sportskim program razvijaju se morfološke osobine i funkcionalno motoričke sposobnosti kroz veliku lepezu osnovnih i dopunskih sportova te kinezioloških aktivnosti koje se provode u dvorani, te škole plivanja gdje se uz plivanje uči i održavanje, ronjenje i skakanje u vodu na razne načine.

Ovaj program svakodnevno djeci omogućava da pokretom izražavaju osjećaje, želje, potrebe, doživljavaju uspjeh, neuspjeh, zadovoljstvo te da pomoću njega komuniciraju. Djeca kroz sadržaje koji su prilagođeni njihovoj dobi, surađuju, natječu se, bodre jedni druge, skupa slave pobjede ali i proživljavaju poraze te svakim danom uče, rastu i razvijaju se u male ljude.

Osnova sportskog programa je igra koja doprinosi integralnom razvoju morfoloških, motoričkih, funkcionalnih, kognitivnih i emocionalnih osobina i naš je najjači adut protiv svih problema, dosade i monotonije. Igrom djeci omogućavamo da iskoče iz svakodnevice, da se istaknu, da postignu nešto s čime će se ponositi i kasnije o tome pričati s roditeljima, da upoznaju sebe i svoje mogućnosti, da se osjećaju važnima i bitnima te da spoznaju da na prijatelje uvijek mogu računati.

Sportski program pored svih dobrobiti na prethodno navedene osobine najviše doprinosi očuvanju zdravlja i pravilnog rasta i razvoja što je u ovoj dobi od primarne važnosti.

Kao kraće sportske programe nudimo djeci judo, tenis i ritmiku.

 

Engleski jezik

Predškolska dob je najbolje vrijeme da djeca počnu učiti strani jezik. Uz mnoštvo pjesmica, brojalica i recitacija (rhymes, chants and songs) te raznih slikovnica, pokaznih kartica (flashcards) i multimedijskih sadržaja djeca uče strani jezik kroz igru na dinamičan i zabavan način.

Situacijsko, prirodno učenje jezika koje se danas uglavnom primjenjuje u većini odgojno-obrazovnih ustanova i mi smatramo najboljim za dijete jer znamo da djeca najbolje i najbrže uče i pamte čineći i u pokretu. Ako tome dodamo poticajan odgojno-obrazovni kontekst obogaćen mnoštvom zanimljivih materijala dobri rezultati neće izostati.

 

Kraći jezični programi

Uz engleski jezik koji je integriran u redoviti vrtićki program, zbog interesa roditelja nudimo i kraće programe njemačkog i španjolskog jezika.

 

Atelje

Atelje je mjesto kreativne slobode, inovativnog istraživanja i razvoja, manipuliranja različitim materijalima, upoznavanja i eksperimentiranja slikarskim tehnikama. Atelje je mjesto međusobne suradnje u kojem djeca različite kronološke dobi sudjeluju u stvaralačkom procesu pri čemu se aktiviraju i razvijaju svi njihovi kreativni, kognitivni i emocionalni kapaciteti. Iako je prostorno malen, to niako ne umanjuje njegovu važnost u našem programu.

 

Etno-eko

Cilj programa je razvoj ekološke osjetljivosti, razvijanje pozitivnih stavova prema okolišu i tradiciji, razumijevanje prirodnih procesa i njihove ovisnosti te aktivan odnos djece i odraslih.

Djeca kroz program uče o prirodi i okolišu na osnovi vlastitog iskustva. Razvija se pozitivan odnos prema biljnom i životinjskom svijetu. U raznim projektima obilježavaju se značajni datumi vezani uz eko – etno program uz poštivanje dječjih interesa. Upoznajemo tradiciju i kulturu našeg zavičaja te ih na zanimljiv način prezentiramo djeci kroz igre i ples (folklor). Posjećujemo razna izletišta u kojima djeca imaju mogućnost upoznavanja sa starim alatima i zanatima, domaćim životinjama i mogu boraviti na svježem zraku u prirodi.

 

Ples pisanja

Ples pisanja je program vježbanja i poticanja razvoja fine i grube koordinacije koji se temelji na pokretu.

Primarni cilj ovog programa nije stvaranje savršenih oblika, nego poticanje djece da otkriju tečnost i ritam u pisanju uz glazbu te usvoje pokrete koji predstavljaju osnovu za pisanje. Ova metoda na taj način kod djece potiče integraciju moždanih funkcija te potiče razvoj koordinacije oka i ruke, a osnovni pokreti pisanja se ponavljanjem automatiziraju i pohranjuju u motoričke centre u mozgu.

Početno pisanje na ovaj način provodi se bez napora i frustracije, a djeca ne mogu pogriješiti – svaki je oblik izražavanja dobar.

Djeca kroz Ples pisanja usvajaju pokrete potrebne za pisanje na prirodan i zabavan način (uz priče, glazbu, pokrete i “škrabanje” s obje ruke), a učenje osnovnih oblika slova i načina na koji se spajaju logičan je nastavak na ovaj program.

Ples pisanja sastavni je dio aktivnosti u odgojnim skupinama kojeg provode odgojiteljice kao i Programa pripreme za školu.

 

Poticanje senzomotorne integracije

Putem osjetila dobivamo informacije o fizičkom stanju našeg tijela i okoline, a senzomotorna integracija omogućuje nam organizaciju tih osjeta u svrhu njihova korištenja.

Aktivnostima za poticanje senzomotorne integracije kod djece istovremeno se potiče razvoj svih sedam senzornih sustava (vestibularni, proprioceptivni, taktilni, vizualni, auditivni, olfaktorni i gustativni) te usvajanje, povezivanje i usklađivanje svih informacija koje iz tih sustava dolaze u mozak djeteta.

Program poticanja senzomotorne integracije provode odgojiteljice u skupinama kroz svakodnevne aktivnosti i voditeljica sportskog programa kroz sportski program.

Tako djeca u našem vrtiću:

bosonoga hodaju po različitim materijalima,

igraju se vodom,

prepoznavaju objekte na osnovu taktilnih informacija,

provlače se kroz tunele,

uče održavati ravnotežu,

prolaze labirinte,

prepoznaju voće i povrće na osnovu okusa,

igraju “mirisni” memory i sl.

 

Putovanje u tišinu

Igrama i vježbama opuštanja upoznajemo djecu sa svijetom tišine i opuštanja u kojemu mogu “preraditi” vanjske podražaje, u koji se mogu povući i iz kojeg mogu crpiti snagu za suočavanje sa svakodnevnim izazovima. Kroz tjelesne vježbe, vježbe disanja i vježbe izražavanja osjećaja djeca uče kako se opustiti i kako, kada to žele – otputovati u tišinu. Program provode odgojiteljice i psihologinja.

 

Priprema za školu

Kroz svakodnevni rad u skupini (odgojiteljice) i rad u malim grupama za sve školske obveznike jednom tjedno (psihologinja i pedagoginja) u Programu pripreme za školu potičemo govorni razvoj; kognitivnu, emocionalnu i socijalnu zrelost za školu te grafomotoričke vještine djece školskih obveznika.

Za dobar start u školi najbitnije je da dijete ima pozitivnu sliku o sebi, da se zna zauzeti za sebe (asertivnost) te da ima razvijene vještine komunikacije s vršnjacima pa su to osnovne smjernice programa predškole našeg vrtića.

Nakon timske procjene, za svakog školskog obveznika ovisno o njegovim individualnim razvojnim potrebama unutar redovnog programa predškole formira se individualizirani pristup u radu, s kojim su upoznati roditelji koji dobivaju povratne informacije i savjete o potrebi dodatnog poticanja određenih segmenata razvoja.

Kako bismo djeci što više približili razlike između vrtića i škole (trajanje sata, obraćanje učiteljici, nove obveze – domaće zadaće i sl.) i potaknuli razvoj njihovih socijalnih vještina (kako se upoznati s novim prijateljima, kako se predstaviti) već u vrtiću – krećemo u školu i naš 1 a ima “prave” školske sate s kojima su djeca oduševljena.

Sastavni dio Programa pripreme za školu je i Program prometnog odgoja koji se odvija u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom.

 

Poticanje razvoja emocionalne inteligencije

Emocionalna inteligencija preduvjet je za sretan i uspješan život pa kroz ovaj program djecu učimo kako:

prepoznati i izraziti (na prihvatljive načine) četiri osnovne emocije,

prepoznati i razumijeti emocije drugih ljudi,

komunicirati i surađivati s vršnjacima,

se zaštiti od agresivne okoline, a da ne povrijedimo ni sebe ni druge (asertivnost),

razviti ustrajnost i efikasne strategije suočavanja sa stresnim situacijama.

 

Program provode odgojiteljice u skupinama (pod supervizijom psihologinje) i psihologinja i pedagoginja u radu s malim grupama djece.

DOBRO DOŠLI U TIM ŠARENIH LOPTICA!