Rast u svim područjima: društvenom, emocionalnom,
fizičkom i kognitivnom

Razvoj svijesti o sebi i prihvaćanje vlastitog fizičkog, društvenog
i emocionalnog bića

Razvoj vještina za kreativno rješavanje problema
Razvoj vještina za nenasilno rješavanje sukoba
Porast samopouzdanja i hrabrosti za iskušavanje novog
Podržati ih da vjeruju svojim željama i u budućnosti slijede svoje snove
Temelje da postanu odgovorni kao mali, a zatim i odrasli članovi društva
Razvoj slobodnog i kreativnog uma
Svijest o brojnim mogućnostima izbora
Svijest o tome da uz slobodu dolazi i preuzimanje odgovornosti
za svoje izbore

Razvijati osjećaj zajedništva, povezanosti i općeg dobra
Nepristrano obrazovanje koje uključuje poštovanje prema
individualnim razlikama i kulturnoj raznolikosti.

Programi

Program dječjeg vrtića Šarena loptica je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, sastoji se od 3 ključna programa važna za kognitivni, fizički i emotivni razvoj djeteta predškolske dobi:
· progam ranog učenja engleskog jezika
(situacijsko učenje koje uključuje temeljni razvojni program)
· sportski program
· kraći program plivanja

Osim tih programa program Dječjeg vrtića obogoćen je i kraćim programima juda, ritmike, tenisa, ranog učenja njemačkog i španjolskog jezika.

Dnevni program

Dječji vrtić Šarena loptica program provodi u mješovitoj odgojnoj skupini djece u dobi od 3 godine do polaska u školu pod vodstvom najmanje 3 odgojitelja, profesora kineziologije i asistenta.
U cilju kvalitetnog provođenja programa djeca se tijekom prijepodneva dijele u tri podgrupe. Podjela u grupe provodi se temeljem više kriterija – dob djeteta te znanja/vještine u trenutku formiranja grupa. Tijekom godine dijete može i promijeniti grupu, ovisno o dinamici njegova razvoja u pojedinom području.
Program polazi od individualnih i grupnih potreba djece te na osnovu njih planiramo centre aktivnosti (likovni, glazbeni, istraživački, jezični, matematički, dramski, lutkarski…). Centri se mijenjaju tijekom godine, a veliku pažnju poklanjamo i projektima. Djeca su tijekom dana podijeljena u manje podgrupe što omogućuje individualni pristup djetetu i potiće njegov optimalan rast i razvoj.
Tijekom godine djeca i roditelji sudjeluju u psihološkim radionicama s vanjskim suradnikom-psihologom.
Vrtić surađuje s logopedom koji provodi individualni rad u prostoru vrtića prema potrebama djece.

Program predškole

Program predškole je uključen u temeljni program i traje od samog upisa u vrtić, a najintenzivniji je u godini pred školu.
Osnovna priprema djeteta za polazak u školu predstavlja zbroj svih odgojnih utjecaja kojima je dijete izloženo od rođenja. U godini pred školu program pojačane pripreme za školu razrađuju i provode stručnjaci u predškolskim ustanovama, a on obuhvaća razna područja razvoja: vježbanje grafomotorike i percepcije, razvoj matematičkih i predčitalačkih sposobnosti, razvoj komunikacijskih vještina, kao i razvoj socijalnih vještina.
Odgajatelji prate svako dijete pojedinačno, procjenjujući njegov stupanj razvoja te u skladu s tim rade na poticanju individualnih sposobnosti djeteta, potičući njegov razvoj i jačanje samopouzadanja, upornosti i kreativnosti.

Organizacija sportskog programa

Sportski program provodi se svakodnevno pod vodstvom profesora fizičke kulture, u skupinama od 8 do 12 djece slične dobi i/ili razvojnih karakteriska.
Program plivanja provodi se 2 x tjedno, pod vodstvom 2 voditelja, u skupinama do 8 djece slične dobi i/ili vještina plivanja.

Mala vrtićka čitaonica

Djeca u podgrupama svakodnevno sudjeluju u maloj čitaonici s tetom Pričalicom, gdje se u posebnom ugođaju upoznaju sa pisanom riječi i ljepotom i vrijednosti knjiga. Djeca mogu posuditi slikovnice, ali su ih dužni vratiti u roku od tjedan dana.

Boravak na zraku

Dječji vrtić dijeli dvorište sa gradskim vrtićem „Različak”. Dvorište je osigurano i zaključano, te redovito održavano. Djeca svaki dan borave vani, izuzev u slučaju kiše, niskih temperatura ili velikih vrućina, kada biramo doba dana kada je vrijeme najpovoljnije.

Izleti/Dodatni sportski programi

Vrtić tijekom godine organizira izlete u kazališta, prirodu, muzeje ili kraće sportske programe: skijanje, zimovanje, klizanje, tenis, rolanje.

Suradnja s roditeljima

Dječji vrtić Šarena loptica posebno obraća pažnju na suradnju roditelja i vrtića. Također, podupiremo međusobnu suradnju roditelja, te dobrovoljno sudjelovanje roditelja na raznim vrtićkim događanjima tijekom godine.

Individualni izvještaj o razvoju djeteta

Stručni tim vrtića svakodnevno tijekom pedagoške godine prati individualne karakteristike i razvoj djeteta. Individualno praćenje djeteta rezultira kvalitetnim raspoređivanjem djeteta u podgrupe u pojedinim programima, savjetovanjem roditelja i suradnjom s roditeljima u slučaju promjena u djetetovom ponašanju te individualnom prilagodbom programa u slučaju potrebe i mogućnosti. Roditelji će 2x godišnje (siječanj/lipanj) dobiti pismeni izvještaj o djetetovom napredovanju na području socio-emotivnog razvoja; hrvatskog programa, engleskog programa; sportskog programa, nakon čega će im stručni tim vrtića putem individualnih konzultacija biti na raspolaganju za dodatne informacije i pitanja vezana uz izvještaj.

Izvještaj o razvoju djeteta je alat i podloga stručnom timu u planiranju aktivnosti sukladno individualnim potrebama djeteta, pri čemu uvijek veću pažnju poklanjamo onom području razvoja u kojemu dijete zaostaje. Ako je dijete u svim područjima u skladu s očekivanjima tada odlučujemo u kojem području razvoja dijete pokazuje poseban interes pa ga dodatno potičemo kroz razne aktivnosti.

DOBRO DOŠLI U TIM ŠARENIH LOPTICA!