Važnost logopeda u predškolskoj ustanovi

Poremećaj izgovora pojedinih glasova (Dyslalia) najčešći je poremećaj u govoru djece koji može utjecati na usvajanje vještina čitanja i pisanja ako se pravovremeno ne tretira. Kako bi se na vrijeme detektirale i otklonile poteškoće u izgovoru, vrlo je važno imati stručnog suradnika logopeda u svim predškolskim ustanovama.

Većina istraživanja pokazuju da su najčešće dijagnoze u ranoj dobi „Dyslalia“ (poremećaj izgovora glasova koji označava nepreciznu ili pogrešnu artikulacijudijete glasova) i zakašnjeli razvoj govora. Djeca s navedenim poteškoćama zahtijevaju kontinuiran i adekvatan logopedski tretman. Međutim, danas većina djece boravi u vrtiću i do 10 sati dnevno i ako imaju logopedske vježbe nakon boravka u vrtiću, najčešće su umorni i iscrpljeni za sudjelovanje na istim. Prisustvo logopeda u jaslicama i vrtićima ne znači samo pravovremeno uočavanje mogućih kašnjenja i odstupanja u komunikacijskom i jezično-govornom razvoju, nego i njihov tretman kako bi daljnji jezično-govorni razvoj protekao uredno.

Razvoj predčitalačkih vještina u vrtiću je preduvjet za razvoj čitalačkih vještina u školi. Testiranjem predškolskog djeteta logoped dobiva uvid u njegovu spremnost za školu te različitim vježbama može razviti predčitalačke vještine i tako preduhitriti moguće teškoće čitanja i pisanja. Svakodnevni rad s djecom je najefikasniji način otklanjanja jezično-govornih poremećaja u ranoj dobi, stoga bi prisutnost stručnog suradnika logopeda u svim predškolskim ustanovama bila nužno potrebna.